Update on Allied Health Professional Act

Plot Perkembangan Akta Profession Kesihatan Bersekutu 2016:

 1. Fasa 1: persediaan 2016-2017
  1. PERATURAN AKTA PKB 2016 – Bengkel Deraf Kedua (5 -7 Okt 2016) Melibatkan Ketua Profesion/PUU/Bahagian Amalan. Pembangunan dokumen berkaitan seperti code of ethics, code of conduct, serta standard of practice.
  2. Awareness programme (academic sector, private and government)
  3. Pembangunan AHPis
  4. Menubuhkan Jawatankuasa Profesion
  5. Menubuhkan Joint Technical Committee (JTC) Bersama Malaysian Qualifications Agency (MQA)  – Seksyen 51 Akta MQA (679) 2007

 

 1. Fasa 2: konsultasi & engagement 2018
  1. Mesyuarat persediaan akta di BSKB-16/1/2018
  2. Mesyuarat pemurnian garis panduan amalan profesion audiologi- 9/3/2018
  3. Melaksanakan Kursus Regulatory Impact Analysis (RIA) – Arahan MalaysiaProductivity  Corporation (MPC)  -diwakili oleh Patrick (Persatuan) dan Pn Nurul Huda (KKM).
  4. Mengadakan Sesi Public Engagement Dengan Semua Stake Holder(pihakKerajaan /Swasta/ IPT/ Persatuan Profesional/ Pengamal/ Pelajar/ Majikan)- 23/4/2018 di HRC.

Objektif -Mendapatkan input, pandangan dan cadangan terhadap peraturan dan standard yang telah dibangunkan yang akan merangkumi:

– a. definisi profesion

 •  syarat kelayakan pendaftaran,
 • skop amalan,
 • kadar bayaran,
 • syarat amalan pengamal warganegara,
 • syarat amalan pengamal bukan warganegara
 • perlindungan tanggung rugi professional (Professional Indemnity Cover),
 • mata kreditCPD dan perkara lain yang berkaitan.
 • Kursus penguatkuasaan akta

 

 1. Fasa 3: perlaksanaan -2019
  1. Pendaftaran pengamal
  2. Kawal selia amalan

 

Maklumat dibekalkan oleh,

Siti Suriani Che Hussin

Audiology Profession Committee

Ketua Profesion Audiologi, Kementerian Kesihatan Malaysia

Exco Medico-Legal, MANSA